Sjukvårdsköerna ökar i Region Skåne

Det rödgröna styret var tydliga med att fler händer i vården och fler vårdplatser skulle öka tillgängligheten till den skånska sjukvården. Med mindre än 200 dagar kvar till valet har vi facit som visar att det går åt precis motsatt håll. Människor, vuxna som barn, står fortfarande i långa köer för att få den vård de behöver.

Moderaterna i Region Skånes senaste rapport, visar siffror på hur den skånska sjukvården drabbats hårt av det rödgröna styret. Vid behov av vård är det sista man förtjänar att stå i kö för länge. Med ‘för länge’ räknas väntan vara mer än tre månader, det vill säga gränsen för vårdgarantin i de flesta fall. Enligt den senaste uppdateringen väntar i nuläget 29 832 skånska patienter fler, än vad gränsen för vårdgarantin är på tid till allmänläkare, tid till första besök i specialistvård, tid för återbesök samt tid för planerad operation eller åtgärd.

Långa vårdköer har givetvis mängder av negativa effekter, och vi ska lyfta fram några stycken: För det första så kan det riskera hälsan hos patienterna, eftersom sjukdomsläget inte sällan försämras under väntetiden, någon som dessutom kan resultera i onödig oro för patienter och närstående. För det andra kan detta leda till att undersökningar måste göras om eftersom tillståndet för patienten kan komma att förändras. För det tredje så skapar det onödig administration att hantera dessa kösystem. Och slutligen så skapar det ännu mer stress än vad de som arbetar inom vården redan har.

Sammantaget blir detta främst ett lidande för patienten, men det har också negativa samhällsekonomiska effekter.

 

Vårdplatserna minskar

Tvärtemot vad det rödgröna lovade inför förra valet, så har antalet vårdplatser minskat mellan 2014 och 2017.

 

Disponibla vårdplatser i Skåne år 2014-2017.

Givetvis så har minskningen av antalet vårdplatser betydelse för ökningen av vårdköerna. Det påverkar återigen patienten, då de inte sällan läggs in på fel vårdavdelning, vilket dessutom resulterar i överbeläggningar på akuten och kanske mest allvarligt – att risken för vårdrelaterade skador ökar.

 

Det måste ske en förändring! Vi måste, inom rimliga tider, ge människor den vård de behöver.

Tappade uppkopplingen