Skånemoderaternas Blogg

Sjukvårdsköerna ökar i Region Skåne

Det rödgröna styret var tydliga med att fler händer i vården och fler vårdplatser skulle öka tillgängligheten till den skånska sjukvården. Med mindre än 200 dagar kvar till valet har vi facit som visar att det går åt precis motsatt håll. Människor, vuxna som barn, står fortfarande i långa köer för att få den vård de behöver.

Moderaterna i Region Skånes senaste rapport, visar siffror på hur den skånska sjukvården drabbats hårt av det rödgröna styret. Vid behov av vård är det sista man förtjänar att stå i kö för länge. Med ‘för länge’ räknas väntan vara mer än tre månader, det vill säga gränsen för vårdgarantin i de flesta fall. Enligt den senaste uppdateringen väntar i nuläget 29 832 skånska patienter fler, än vad gränsen för vårdgarantin är på tid till allmänläkare, tid till första besök i specialistvård, tid för återbesök samt tid för planerad operation eller åtgärd.

Långa vårdköer har givetvis mängder av negativa effekter, och vi ska lyfta fram några stycken: För det första så kan det riskera hälsan hos patienterna, eftersom sjukdomsläget inte sällan försämras under väntetiden, någon som dessutom kan resultera i onödig oro för patienter och närstående. För det andra kan detta leda till att undersökningar måste göras om eftersom tillståndet för patienten kan komma att förändras. För det tredje så skapar det onödig administration att hantera dessa kösystem. Och slutligen så skapar det ännu mer stress än vad de som arbetar inom vården redan har.

Sammantaget blir detta främst ett lidande för patienten, men det har också negativa samhällsekonomiska effekter.

 

Vårdplatserna minskar

Tvärtemot vad det rödgröna lovade inför förra valet, så har antalet vårdplatser minskat mellan 2014 och 2017.

 

Disponibla vårdplatser i Skåne år 2014-2017.

Givetvis så har minskningen av antalet vårdplatser betydelse för ökningen av vårdköerna. Det påverkar återigen patienten, då de inte sällan läggs in på fel vårdavdelning, vilket dessutom resulterar i överbeläggningar på akuten och kanske mest allvarligt – att risken för vårdrelaterade skador ökar.

 

Det måste ske en förändring! Vi måste, inom rimliga tider, ge människor den vård de behöver.

Det är dags att granska de rödgrönas miljöpolitik

Regeringen slår sig gärna för bröstet vad gäller miljöpolitiska insatser. Det är visserligen sant att regeringen lägger mycket pengar på det, men varför granskas inte miljöpolitiken på samma sätt som andra politiska områden?

Vi på Moderaterna står bakom de nationella miljömålen och det klimatpolitiska ramverket. Det vi däremot är oense med de rödgröna om, är hur vi når målen. Slöseriet inom miljö- och klimatpolitiken måste fixas, eftersom vi inte har råd med ineffektiva åtgärder. Konjunkturinstitutet har granskat regeringens politik inom miljö och klimat och kommit fram till att sju av åtta åtgärder är ineffektiva. (https://www.konj.se/om-ki/aktuellt/nyhetsarkiv/2017-09-20-kommentar-till-budgetpropositionen-for-2018.html)Ett exempel på detta slöseri är regeringens satsning på att subventionera elcyklar på över en miljard. Detta är ineffektivt och det finns ingen information om det överhuvudtaget gör någon miljönytta. Dessutom är det ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Effektiv miljö- och klimatpolitik handlar om effektiva styrmedel och satsningar på forskning och utveckling. Det är genom nya innovationer, konsumentmakt och framtidstro många av dagens miljöpolitiska problem kan lösas – inte genom att backa in i framtiden

Under våren kommer Moderaterna presentera en rad olika förslag på hur vi ska lösa klimat- och miljöproblemen. En arbetsgrupp ledd av vår miljö- och jordbrukspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard har jobbat intensivt sedan oktober och gruppen har nyligen presenterat sina första förslag på en effektiv miljöpolitik:

1. Läkemedelsrening

Moderaterna vill införa ett statligt stöd för att uppmuntra kommunerna att införa avancerad vattenrening med syfte att rensa bort läkemedelsrester. I de flesta fall skickas det nu rakt ut i våra hav och vattendrag, där läkemedelsrester gör stor skada. Hormonpreparat har visat sig påverka könsutvecklingen och fortplantningsförmågan hos fisk. I Östersjön har man funnit höga halter av till exempel läkemedelssubstanser i blåmussla. Dessutom har det visat sig att smärtstillande kan orsaka cellförändringar hos regnbåge och antidepressiva läkemedel påverkar beteendet hos abborrar.

Förslaget riktar sig till de 19 största reningsverken, som renar hälften av vårt avloppsvatten, och beräknas kosta 500 miljoner kronor.

 

2. Tuffare krav inom EU

Sverige är bäst i klassen när det kommer till miljömedvetenhet, men det kommer inte att rädda Europas miljö. Vi måste därför driva på för tuffare krav och lagstiftning på rening i Europa. Dessutom behöver Sverige öka trycket mot länderna runt Östersjön för att minska utsläppen som skadar våra hav.

 

3. Innovationssatsning

Vi vill stimulera ny teknik och nya innovationer för att återuppliva och syresätta de idag skadade bottenområden i våra hav. Det har tidigare visat sig att innovationspris har varit mycket effektivt för att lösa specifika miljöproblem. Därför bör vi utlysa sådana och rikta dem mot de som kan finna en kommersiell och hållbar lösning på bland annat övergödningsproblematiken.

 

Utöver dessa tre, kommer fler förslag att presenteras inom kort. Vi moderaterna vill ge miljöfrågor mer plats i vår politik – det är dags att välarbetat och strukturerat lösa våra miljöproblem långsiktigt.

Tappade uppkopplingen